x x
 
x x x
  x  
    OVER ONS
     

Activiteiten
Beleidsplan
Exploitatieoverzicht
Jaarverslag 2019
ANBI
Secretariaat
 

Doelstelling
De statutaire doelstelling van de Vrienden van De Windwijzer is:

Het bevorderen van de instandhouding van het voormalig kerkgebouw aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen en het aldaar (doen) uitvoeren van activiteiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het wekken van belangstelling bij het publiek voor de activiteiten van de stichting.
Het bijeen brengen van gelden, onder meer door het (doen) organiseren van evenementen
    en activiteiten.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting ‘Vrienden van de Windwijzer’ is samengesteld uit de volgende personen:
Voorzitter: Leo van Houwelingen
Secretaris: Teun Goedknegt
Penningmeester: Hans Strik
Algemeen lid: Dick Wieringa

ANBI
De stichting is door het Ministerie van Financiën per 23-06-2010 erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
De ANBI-status maakt giften fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften van de Belastingdienst. » Lees verder

   
   
   
 
  © 2013-2020 Vrienden van de Windwijzer