x x
 
x x x
  x  
    VRIEND WORDEN
     


'Vriend worden'
    Aanmeldingsformulier
    
 

Maart 2015: 92 vrienden
   
Ons steunen
op een andere manier
 

De Stichting Vrienden van De Windwijzer heeft ten doel het werk van Stichting De Windwijzer te ondersteunen.
Dit door gelden bij fondsen, subsidiegevers en particulieren vrij te maken, waarmee de activiteiten van De Windwijzer bekostigd kunnen worden.
Om dit doel te kunnen bereiken kunt u uw steun betuigen door vriend te worden van de Stichting.

De te bieden tegenprestatie:
Als vriend van 'De Windwijzer houden wij u dan regelmatig, via de mail, op de hoogte van de activiteiten
     van 'De Windwijzer'.
Enkele keren per jaar wordt u uitgenodigd om gratis of tegen gereduceerd tarief een voorstelling in de
     Windwijzer te bezoeken - zie ook activiteiten.

Naast de financiële steun betekent het ook dat een groep mensen zich schaart rondom de medewerkers en
vrijwilligers van De Windwijzer. Vrienden die betrokken zijn, die het werk van De Windwijzer een warm hart toedragen.
Dat is essentieel om te realiseren wat De Windwijzer wil zijn, een breed gedragen initiatief binnen de Vlaardingse gemeenschap.

Aanmelden
Indien u Vriend van de Windwijzer wilt worden kunt u zich opgeven via het aanmeldingsformulier.
U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding.

Fiscale aftrekbaarheid
De Stichting 'Vrienden van De Windwijzer' is per 23-06-2010 door het Ministerie van Financiën erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn, conform de voorschriften van de Belastingdienst.

De Vriendenstichting staat geregistreerd als culturele instelling en dat betekent dat uw belastingaftrek 125% bedraagt van het door u gedoneerde bedrag.
Meer informatie over deze regeling treft u aan op www.anbi.nl.

     
    ONS STEUNEN OP EEN ANDERE MANIER
     
   

Eenmalige gift
Wilt u ons eenmalig ondersteunen kunt u uw gift overmaken op:Rabobank (IBAN) NL67RABO0137573464 
t.n.v. 'Stichting Vrienden van De Windwijzer' te Vlaardingen.

Periodiek schenken
De Vriendenstichting staat geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en de belastingaftrekpost bedraagt dus 125%.
Wanneer u een periodieke giftovereenkomst afsluit (5 jaar lang eenzelfde vast bedrag) zijn die giften zelfs volledig aftrekbaar, zonder de zgn. drempel.
Afsluiten van een dergelijke overeenkomst kan tegenwoordig via een eenvoudig formulier; een gang naar de notaris is niet meer nodig.
De periodieke giftovereenkomst kan dus een extra fiscaal voordeel opleveren, maar de hoogte daarvan is nog wel afhankelijk van uw bijdragen aan andere ANBI-instellingen dan de Vriendenstichting.

Legaat of erfstelling
Natuurlijk kunt u de 'Stichting Vrienden van De Windwijzer' ook opnemen in uw testament.
Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de 'Stichting Vrienden van De Windwijzer' ondersteunt.
Bij een erfstelling neemt u de 'Stichting Vrienden van De Windwijzer' in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt dan zelf welk bedrag of percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.
Voor meer informatie over deze mogelijkheden raadpleegt u uw notaris. Heeft u deze niet brengen wij u graag met een notaris in contact.
Bij een 'nalatenschap aan een goed doel' zijn geen successierechten verschuldigd.

Wilt u ons op één van de drie hierboven staande manieren steunen neem dan contact op met ons secretariaat:
per e-mail: infocontact@vriendenvandewindwijzer.nl
of per telefoon: 010-4742990.

     
     
   
     
   
     
 
  © 2013-2020 Vrienden van de Windwijzer