x x
 
x x x
  x  
    GEREALISEERD
     
vriend-worden      


 

De Vriendenstichting heeft de afgelopen 10 jaar in totaal een bedrag van € 65.000,-- aan de Windwijzer kunnen overmaken voor het geheel of gedeeltelijk bekostigen van het nodige inventaris en aanpassingen aan het gebouw en de inrichting daarvan.

Zo werd een vaatwasser aangeschaft en vond een belangrijke renovatie van de raampartijen plaats. Er werd meebetaald aan de programmaboekjes van De Windwijzer en tochtdeuren konden geplaatst worden op kosten van de Vrienden. De voorzalen worden heringericht en de versleten vloerbedekking in die zalen vernieuwd. De stichting bekostigde voor een belangrijk deel de totale metamorfose van de weggeefwinkel op de galerij. Aan de buitenkant van het gebouw werd het onderhoud van de kerktoren en de kilgoten gesubsidieerd. Laatstelijk kon een professioneel theaterdoek worden geplaatst, de tafelbladen worden vernieuwd en mede de opstart van het repaircafé worden bekostigd.

Hieronder ‘ziet’ u een aantal van de genoemde aanschaffingen en aanpassingen van het gebouw en de inrichting.

     
   
   

vaatwasser

raampartijen

programmaboekjes

tochtdeuren

tochtdeuren

herinrichting voorzalen

vloeren

herinrichting voorzalen

weggeefwinkel

toren en goten

theaterdoek

tafelbladen

repaircafé

     
    top
 
 
  © 2013-2024 Vrienden van de Windwijzer